Kultura är en ideell organisation

Kulturaktivism i Gävle

Välkommen till Kultura i Gävle!

Hemsidan är under nybyggnation så viss information kan vara inaktuell.

KULTURAKTIVISM I GÄVLE

Bli medlem!

Vad är Kultura?

Kultura är en ideell organisation där värmen och kärleken står i centrum. Vi tror på det mänskliga mötet och vill därför ge möjlighet att mötas genom all typ av konst (kultur) där alla kan/får bidra och känna sig delaktiga. Idag har vi fem estetiska inriktningar: Film, teater, musik, skapande och dans. Vi medverkar i många olika sammanhang.

Vi arrangerar kurser och har bl.a. riktad barnverksamhet i samarbete med Gävle kommun.
Att samarbeta är en viktig del av vår arbete för en lyckad resultat.
Idag samarbetar vi med bl.a. NBV, samt andra organisationer på både lokal, regional, riks och internationellt nivå.

 

Vem är Kultura till för?

Alla! Det som förenar oss är passionen för de olika konstarter som finns, oavsett ålder, härkomst eller kön.
Det viktigaste är att du är beredd på att aktivera dig för din egen rätt.

Kontakta oss!

Om kulturaktivism

Vår uppfattning är att konst (kultur) är livsviktigt för mänskligheten, vår erfarenhet övertygar oss om att alla kulturaktiviteter ökar möjligheter till ett bra liv. Hur? Genom att använda sin fantasi och kreativitet lär man sig att tänja på sina gränser.

Det borde vara en mänsklig rättighet att ta del av olika konstformer och uppleva dess relation till oss själva. Våra samhällen fokuserar för mycket på det ekonomiska välståndet med olika framgång utan att ge möjlighet att komma i kontakt med oss själva, vår emotionella del.

Avsaknaden av kultur gör vårt samhälle hårt och kallt. Vi måste agera, här och nu!. Ingen kommer att ge den möjligheten om vi inte tar den, vi måste jobba för det, aktivera oss själva!