Kultura är en ideell organisation

Kulturaktivism i Gävle

Media

På Kultura har vi tillgång till kamerutrustning och dator för redigering. Är ni en redan existerande grupp som behöver lokal och utrustning? Hör av er till oss!

Film

Vår filmverksamhet bygger på tanken att ge möjlighet att utforska, öva och skapa.
Våra olika verksamheter såsom musik, teater, dans och skapande kan bidra till att göra verklighet av en film idé. Filmen är den konstart som är den yngsta av alla konster, men också den konsten som integrerar alla andra konster.

Kultura har genomfört 3 stora filmproduktioner, en av de är en internationell produktion där vi hade skådespelare från Hollywood. Det kan låta otroligt, men i våra led har vi kontakter runt om i världen. Just nu pågår en filmproduktion som har fått bidrag från Landstinget och Gävle kommun. Vi är mycket glada för det, samtidigt som vi vet att det är hårt arbete som har lett oss hit. Allt detta gör vi tillsammans. I blandade kunskapsnivåer, lär vi oss av varann. Det viktiga är att du är beredd att jobba för ditt projekt och hjälpa/bidra till att organisationen att växer.

Vi har gedigen erfarenhet inom filmskapande.
Vi har filmteknik för mindre produktioner.
Vi har strukturen för att hjälpa att förverkliga din film dröm.

Har du en film idé och vill förverkliga det; tveka inte, kontakta oss.

 

PROJEKTET EN STJÄRNA KAN FALLA
AV IBRAHIM TUNC

En Stjärna Kan Falla är ett långfilms projekt skrivet av Ibrahim Tunc, långfilmen skapas för att väcka tankar och frågeställningar kring samhällsproblem.  Vi som jobbar med projektet brinner mycket för film och med film som redskap och konstform vill vi lyfta och föra diskutioner kring filmens tema.

 

Del ett i projektet

Planen är att filma i 20 dagar utspritt under sommaren och hösten 2021.  

Filmen kommer spelas främst in i Gävle och i Sandviken.

Filmning kommer att spelas in i flera stadsdelar i Gävle, Bomhus, Sätra och Andersberg är vissa av dom. Vår plan är att under de dagar vi filmar kommer vi också att aktivt föra samtal med alla unga vi möter. Berätta vad vi gör och att filmen kommer att visas för dem. Informera om deras möjlighet att utöva kultur i Gävle. Vi vill bygga relationer med dom vi möter för att sedan återkomma med visning och samtal kring filmens tema,

Nästa del i filmarbetet är redigering. 

Del två i projektet

Besöka fritidsgårdar i Gävle kommun för filmvisning samt efterarbete med samtal.

Vi vill skapa forum för unga att reflektera och samtala kring frågeställningar ur filmen. Ge dom möjlighet att undersöka och ta fram idéer om hur man kan och vill agera själv idag och i framtiden.

Filmen visar på situationer där karaktärerna gör olika val. Det är vår utgångspunkt för samtalen med ungdomarna efter visningen.

Gåvan / The Gift

Kortfilm om ögonblicket när en person inser, förmodligen meningen med hennes liv. Det är en produktion gjord av Benavides produktion i samarbete med ungdomar från den lokala organisationen Kultura.

Short film about the moment when a person realizes, probably the meaning of her life. It’s a production made by Benavides production in coorporation with youngsters from the local organization Kultura.

Stadsvandringen

En 30 minuter lång stadsvandring i Gävles gamla stadsdel tillsammans med den ideella föreningen Kultura. Stadsvandringen är barnanpassad och ni får träffa intressanta historiska karaktärer som har levt i Gävle. Stadsvandringen är en del av Kulturas verksamhet och görs varje år. I år görs den i digital form.