Kultura är en ideell organisation

Kulturaktivism i Gävle

Musik

Kulturas musikverksamhet är en av de starka pelarna i organisationen.
Vår vision är att genom musiken bryta den ålder-, stil-, kön- eller kulturella segregation som finns i samhället.

Resultatet av detta arbete har varit fantastisk, i våra lokaler träffas bl a professionella och amatörmusiker i blandade åldrar, allt från tonåringar till pensionärer. Den kulturella mångfalden är en självklarhet i allt vi gör på Kultura. Vår replokal glänser, sprutar glädje och alla är välkomna, även på repetitionerna, som ofta blir som en liten mini-konsert.

En av de stora erfarenheterna vi har haft, var under 2017 och 2018 då vi arrangerade en sommar turné. Under 2 somrar har vi turnerat runt de olika stadsdelarna i vår stad med en scenvagn fullpackad med olika musikaliska uttryck, även teater och barnverksamheten deltog. Vårt mål var att ta konsten till folket, speciellt i dessa dagar när ungdomarna upplever svårigheter med bl a utanförskap. Vi vill dela med oss den goda nyheten ”konstens kraft”.

Vårt mål med musikverksamheten är inte bara att göra musik utan också att vara en mötespunkt där musik, film, teater och andra konst uttryck blandas och berikar varandra.
Det viktigaste om du vill vara med är att du delar våra värderingar och är beredd att bidra för att utveckla organisationen.

Vi har för närvarande 5 musikgrupper som repeterar men i mån av reptid kan vi ta emot flera.

Replokalen

Vi på Kultura vet hur svårt det är att hitta en replokal. Därför har vi i samarbete med NBV skapat ett utrymme dit alla kan komma för att spela musik.
Om ni söker en lokal, kontakta oss!

 

Banden

La Campana Beats

La Campana Beats är ett latinjazzband som blandar och rör om musikstilar samt sätter fart på tillvaron.

Light-Jazz

Vi träffas onsdagar och spelar ”light-jazz” tillsammans.

Anders (gitarr/flöjt)
Hans-Gunnar (klaviatur)
Leif (sax mm)
Aleksandra (percussion)

Experimental band

We are an experimental band witch are trying to make our own songs more than using covers. The band’s name and the membership are under construction but we are about to decide (the name) and looking for another two members to close up for the work we want to do. Our goal is to make as much of music as possible before we hit the road and let ourselves exposed to the crowd. We want perfection without losing our interest to the most important thing that bonds us. Music is our priority and having a great time making it a purpose.

/

Vi är ett experimentellt band som försöker göra våra egna låtar mer än att använda covers. Bandets namn och medlemskap är under uppbyggnad men vi är på väg att bestämma (namnet) och letar efter ytterligare två medlemmar att ansluta till det arbete vi vill göra. Vårt mål är att göra så mycket musik som möjligt innan vi ger oss ut på vägen och låter oss exponeras för publiken. Vi vill ha perfektion utan att tappa intresset för det viktigaste som binder oss. Musik är vår prioritet och att ha en fantastisk tid att göra det till ett syfte.